Υποστηρικτές

Διοργανωτές


Με την υποστήριξη


Χορηγοί


Ερευνητικοί φορείς


Επιστημονικές ενώσεις


Εκπαιδευτικοί οργανισμοί


Σχολεία


Γίνε χορηγός του Mind the Lab

Για πληροφορίες σε σχέση με διαθέσιμα χορηγικά πακέτα επικοινωνήστε στο: theo@scico.gr