Τo Mind the Lab σου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις την Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά στο ευρύ κοινό.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


01. Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για τους εκθέτες του Mind the Lab καθορίζεται από τα τετραγωνικά μέτρα που θα καλυφθούν από τη δράση τους, τον σταθμό επιλογής και τον χαρακτήρα του φορέα που εκπροσωπούν (Κερδοσκοπικός, Μη κερδοσκοπικός, Σχολείο, άλλος φορέας). Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο anna.jslavis@gmail.com


02. Σε ποιους απευθύνεται

Το Mind the Lab απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ανεξαρτήτου ηλικίας, εκπαίδευσης και ενδιαφερόντων.


03. Μέτρα Ασφαλείας

Στο χώρο του μετρό τηρούνται αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κανονισμούς ασφαλείας του μετρό πριν συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής.


ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


01. Εύφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά

Εντός των σταθμών και γενικότερα των εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ απαγορεύεται η εναπόθεση ή μεταφορά εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλών, υλικών και αντικειμένων καθώς και υλικών που προκαλούν αναθυμιάσεις ή βρίσκονται σε υδατική μορφή.


02. Ογκώδη αντικείμενα και καλώδια

Ογκώδη αντικείμενα και τυχόν καλώδια θα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του επιβατικού κοινού και στοιβαγμένα σε σημείο που δεν μπορεί να προκληθεί ατύχημα.


03. Παραβίαση κανονισμών

Η επιτροπή ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ καθώς και του Mind the Lab διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει όποια δράση θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους κανονισμούς ασφαλείας ή μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.